Ceria Humor, Dua Orang Polisi yang Menjinakan Bom

Ceria Humor, Dua Orang Polisi yang Menjinakan Bom

Ini cerita humor segar yang sangat lucu dan bisa membuat Anda tertawa terpingkal-pingkal yang mengerti bahasa jawa dijamin pasti ketawa. 
Suatu hari, seorang sersan menelpon komandanya saat dia menemukan bom


--------------------------------------------------------------------------------------------

Kijang siji (1) neng kijang (2).

Piye kondisine neng kono..?? Ganti!

Sersan:”Neng ngarep bom piye pak komandan, mohon instruksine, Ganti!"

Komandan; ”Resikno disik areane sersan !”

Sersan:”Siap Ndan !!”

”Lapor Ndan, area wes resik!! Ganti!"

Komandan:”Ok, saiki kowe fokus neng bome?! Pirang menit waktu sisane sersan?"

Sersan:”waktu itungan mundur. 00:05:15 Ndan.. !!”

Komandan: "cepet buka tutup bome nganggo drei,!"

Sersan: "Bom wis dilokalisir Ndan, ono 4 kabel, njaluk instruksi Ndan!!"

Komandan: "Kethok kabel ijo? Digunting!"

Sersan: "Siap"

Komandan: "Piye sersan? Wis mati durung? "

Sersan: "Durung Ndan, malah tambah cepet waktu mundure, Ndan ??!"

Komandan: "Lho..mang kabel warna opo sing kowe kethok..?"

Sersan: "Ijo Ndan"

Komandan: "Lha... Ora salah ngethok kowe..?

Sersan: "Siap Ndan, mang sing tak kethok bener sing warnane ijo."

Komandan: "Warna kabel opoae sing sisa?

Sersan: "Abang, ireng karo ijo Ndan!!"

Komandn:" HAHHH ! Kok sing ijo sek ono?!!

Sersan: " Sing ijo pancen ono loro (2) Ndan !..Sing siji (1)... ijo godong (daun) ambe sing siji (1) maning ijo langit. Sing thak kethok (gunting) mang sing ijo langit"

Komndan:"Lah gemblung opo kowe?! Langit iku warnane biru, dudu ijo goblog!!"

Sersan:"Lha nek neng kampungku ijo lho, Ndan"

Komandan:"Wis sakarepmu!! Artine mang sing kowe kethok kabel biru?"

Sersan: "Iyo Ndan, siap nampani instruksi maning..!!

Komandan: "Guoblog pancen kowe!!!!, Lha nek kabel biru sing dikethok yo tambah cepet waktu bome bakal bledhos!"

(Neng radio wis krungu si sersan panik)

Sersan:"Kondisi darurat ! Bom 15 detik maning Ndan.

Komandan:"OK, saiki kowe tirokne omonganku yo!!!""

Sersan: "Siap komandan!"

Komandan: Ngucapno....”Modyar aku...” Bareng karo bome bledhos....